Oğuz Nedir?

İyi huylu (kimse).XI. yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya doğru göç ederek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyu.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Aftos
Gönül
Afur tafur
Afyon
Haşhaş
Afyon kaymağı
Afyon ruhu
Afyonkeş
Keyif
Afyonkeşlik